Skip to content

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ 17 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก (แยกทางหลวง 1222(ก.เมตรที่ 1+200)-บ้านผาลาด หมู่ที่ 10) หมู่ที่ 16 บ้านสันต้นเปา เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

th Thai
X