Skip to content

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี งานประเพณีไหว้สาองค์พระเจ้าสองสี วัดบุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

งานประเพณี“ไหว้สาองค์พระเจ้าสองสี”วัดบุญนาค ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย มีขึ้นในระหว่างปลายเดือนธันวาคม ถึงต้นเดือนมกราคม ของทุกปี มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ขบวนแห/การแสดงศิลปวัฒนธรรม, เจริญพระพุทธมนต์, สวดเบิกสมโภชน์, ทำบุญสืบชะตา , สวดมนต์ข้ามปี ทำบุญตักบาตร สรงน้ำองค์พระเจ้าสองสี,การแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง เป็นงานประเพณีของตำบล หงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง มีการจัดงานสืบทอดกันมาหลายปี

เมื่อถึงช่วงปลายปี ผู้คนจากทั่วสารทิศจะเดินทางมาสู่บ้านเกิด เพื่อกราบนมัสการขอพรจากองค์พระเจ้าสองสี พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวตำบลหงาวและใกล้เคียง และสร้างธรรมบารมีให้กับตนเองอย่างไม่ขาดสาย

ขบวนแห่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านทั้ง 20 หมู่บ้าน ในเขตตำบลหงาว จะจัดแต่งขบวนแห่อย่างสวยงาม เพื่อร่วมเดินขบวนเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งหญิงและชาย

การแสดงที่สวยงาม

th Thai
X