ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๘ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ย (สายทุ่งดอน) บ้านปี้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนโดยถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (สายป่าสุสาน) บ้านเอียน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 กรกฎาคม 2564