1. เบอร์โทรศัพท์ : 0-5369-6333


2. ยื่นโดยตรง ณ เทศบาลตำบลหงาว


3. ไปรษณีย์

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

5. E-mail

contact@tambon-ngao.go.th

7. QR CODE