Skip to content

ที่อยู่เทศบาลตำบลหงาว

สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว
เลขที่ 96 หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160

โทรศัพท์

0 5369 6333-4

โทรสาร

0 5369 6333-4 ต่อ 108

e-mail

contact@tambon-ngao.go.th

เว็บไซต์เทศบาลตำบลหงาว

แผนที่หน่วยงาน

th Thai
X