Skip to content

สินค้า OTOP ตำบลหงาว

ของที่ระลึกจากกะลามะพร้าว
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง
โทร.0.5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มอาชีพบ้านใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเทิง

รูปแบบผลิตภัณฑ์
โคมไฟ,กาน้ำ,ของตกแต่งบ้าน

ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง
โทร. 0-5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มแม่บ้านตำบลหงาว

รูปแบบผลิตภัณฑ์
แจกันพร้อมดอกไม้ประดิษฐ์แบบต่าง ๆ

สมุนไพรลูกประคบ
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง
โทร. 0-5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มนวดแผนโบราณสถานีอนามัยตำบลหงาว

ผลิตภัณฑ์เคื่องปั้นดินเผา
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเทิง
โทร. 0-5369-6333-4

ที่มา
เรือนจำ อำเภอเทิง

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
โคมไฟดินเผา,แจกันดินเผาและของที่ระลึกดินเผา ฯลฯ 

เสื้อที่ระลึกภูชี้ฟ้า
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว อำเทิง
โทร.0-5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้าศูนย์ กศน.หงาว

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
เสื้อที่ระลึกภูชี้ฟ้า(ขาว-ดำ) , เสื้อผ้าไหม ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว อำเทิง
โทร.0-5369-6333-4

ที่มา
จังหวัดสุโขทัยหงาว

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ผ้าไหมขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 3 ม.

ผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเซต์
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว อำเทิง
โทร.0-5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านสันป่าบง

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ปลอกหมอน,เสื้อ,ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ

ไวน์สมุนไพรและสุรากลั่นท้องถิ่น
สถานที่จัดจำหน่าย :
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ตำบลหงาว อำเทิง
โทร.0-5369-6333-4

ที่มา
กลุ่มสุรากลั่นหมู่ที่ 6 บ้านดอนไชย , กลุ่มทำไวน์อำเภอขุนตาล

รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
ไวน์ทำจากลิ้นจี่และมะขามป้อม , สุรากลั่นจากท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย
สถานที่จัดจำหน่าย :
หมู่ 3 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เทศบาลตำบลหงาว
โทร. 053-696333 โทรสาร. 053-696334

ผลิตภัณฑ์เครื่องหวาย
สถานที่จัดจำหน่าย :
หมู่ 3 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เทศบาลตำบลหงาว
โทร. 053-696333 โทรสาร. 053-696334

กลุ่มตีเหล็กบ้านหงาว
สถานที่จัดจำหน่าย :
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160
โทร. 0-5369-6333 โทรสาร. 0-5369-6334

th Thai
X