Skip to content

ของดีตำบลบ้านหงาว สิ่งที่ชาวบ้านตำบลหงาวมีความภาคภูมิใจได้ทำการอนุรักษ์เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สักการบูชามีอยู่ด้วยกัน 3 สิ่งคือ

สิ่งสำคัญประการแรกของตำบลหงาว คือ พระเจ้าสองสี

ประดิษฐานอยู่วิหารพระเจ้าสองสีใพระปฐมเจดีย์วัดบุญนาค (ชื่อวัดบุญนาคเพระเดิมมีป่าต้นบุญนาคขึ้นอยู่จำนวนมาก) บ้านบุญนาคพัฒนาหมู่ที่ 20 ห่างจากที่การสำนักงาน อบต. หงาว ราว 3 กิโลเมตร ไปทางเหนือตามประวัติกล่าวว่าครูบาพรหมเทพ (ครูบาทิพ พละ พลญาโณ ) เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดบุญนาค เป็นพระเถระที่แก่กล้าวิชาอาคม วันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสได้ชักชวนชาวบ้านไปช่วยกันอาราธนาพระพุทธรูปศักดิ์องค์ขึ้นจากใต้ซากเจดีย์ทรุดโทรมเก่าแก่หลังพระอุโบสถ เพื่อนำมาประดิษฐาน ณ ทีอันควรในวัด พระพทุธรูปองค์นั้น มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน คาดว่ามีอายุมากกว่า 500 ปี มีลักษณะพิเศษ คือองค์พระเป็นสีทองแดงแต่ส่วยของผ้าจีวรและผ้าสังฆาฏิเป็นสีทองสำริด ต่อมาได้สร้างวิหารพระเจ้าสองสี ทรงจัตุรมุขหลังคาเป้นเจดีย์ไว้เป็นทีประดิษฐานพระเจ้าสองมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งสำคัญประการที่สองคือ พระธาตุดอยแก้ว หรือ พระธาตุปลายนา

ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาวาส หมู่ที่ 4 อยู่ท้ายทุ่งนาของชาวบ้าน จึงนิยมเรียกว่าพระธาตุปลายนา สันนิฐานว่าสร้างขึ้นมาราว ปี พ.ศ. 2470 โดยท่าย ครูบาเทะวงค์ แห่งวัดบุญนาค และครูบาอุทธิยา แห่งวัดศาลาวาส เพื่อให้เป้นสถานทีสัการะบูชาของพุทธสานิกชนภายในองค์พระธาตุได้บรรจุเอาพระพุทธรูปศักดิ์สทธิ 4 องค์ (เป็นพระแก้ว 1 องค์ ) ชาวบ้านเล่าว่าขานว่าทุกวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพระ ใหญ่ (วันศีลใหญ่) จะปรากฏดวงไฟลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าหรอไม่ก็ลอยไปยังพระเจ้าสองสองสี ที่วัดบุญนาค เป็นที่น่าอัศจรรย์

สิ่งสำคัญประการที่สาม คือ วัดม่วงแก้ว

ตั้งอยู่ที่บ้านม่วงหมู่ที่ 15 สร้างขึ้นราวปี พศ. 2442 เป็นวัดที่มีพระอุโบสถเก่าแก่สร้างขึ้นโดยการใช้วัสดุที่เป้นไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วนแป้นเกล็ด พื้นเป็นพื้น ดินหาดูได้ยากมาก ภายในวัดเดิมีต้นมะม่วใหญ่ 7 ต้น ต้นมะแก้ว(ต้นพิกุล) 3 ต้น ปัจจุบันได้ตามไปทั้งหมด คงเหลือแต่โคนต้นมะม่วงใหญ่เพียงต้นเดียว ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันรักษาไว้เป็นอย่างดี และต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้เองเป็นที่มาของชื่อวัด
ขณะนี้ได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทนอุโบสถหลังเดิมแล้ว แต่ด้วยเรพาะชาวบ้านต้องการให้เห็นถึงศิลปะเก่าแก่แบบล้านนาจึงยังไม่ทำการลื้อถอนพระอุโบสถเก่าแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลหงาวได้มีแผนการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งสามไว้เพื่อเป็นสถานทีท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอและของจังหวัดต่อไปในอนาคตมีรายการ โทรทัศน์และหนังสือสารคดีเข้ามานำเรื่องราวออกเผยแพร่อยู่อย่างสม่ำเสมอ นักท่องเที่ยวที่สนใจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ลู้ศรัทธาไม่ควรพลาดมาเยี่ยมชม 3 สิ่งสำคัญของตำบลหงาวส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เวียงเทิง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
โทร .0-5369-6333 โทรสาร.0-5369-6334

th Thai
X