Skip to content

ที่อยู่

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-5369-6333
โทรสาร : 0-5369-6334

อีเมล์

- อีเมล์รับเรื่องร้องเรียน/แสดงความเห็น
  contact@tambon-ngao.go.th

- อีเมล์ระบบสารบรรณกลาง
  saraban@tambon-ngao.go.th

- อีเมล์ระบบสารบรรณกองคลัง
  saraban_56704@tambon-ngao.go.th

- อีเมล์ระบบสารบรรณกองช่าง
  saraban_56705@tambon-ngao.go.th

- อีเมล์ระบบสารบรรณกองการศึกษา
  saraban_56708@tambon-ngao.go.th

- อีเมล์ระบบสารบรรณหน่วยตรวจสอบภายใน
  saraban_56712@tambon-ngao.go.th

th Thai
X