Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 175 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2562 เวลา 11:10:46)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:09:52)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทรายและไม้ยูคา
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2562 เวลา 11:09:11)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:07:59)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ก
( ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 11:07:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:06:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:05:15)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:04:30)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสาธารณสุ
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:04:00)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำง
( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 15:03:18)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพ
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:34:57)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองข่าง
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:34:23)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหร
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:33:49)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้
( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13:33:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน
( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 11:44:32)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องพ่นหมอ
( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 11:43:12)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องพ่นหมอ
( ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562 เวลา 11:42:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องพ่
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:41:39)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ
( ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2562 เวลา 10:57:06)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศสตร์
( ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:29:26)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
( ประกาศเมื่อ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:29:03)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:35:36)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ติดต
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:35:08)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการกิ
( ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:34:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:33:03)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:13:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่อง
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:12:24)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ
( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:11:30)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ
( ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 14:11:28)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจควมพึงพอใจของผู้รับบ
( ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2562 เวลา 09:28:49)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมท่อเหลี
( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:41)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:59:55)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:59:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กไ
( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2562 เวลา 13:57:53)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน
( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:49)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเค
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:01)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมขยายท่อเหลี
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:50:59)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:49:16)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:49:15)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมท่อเหลี
( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:32)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. ม.14
( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมชุดเครื่องเสียง
( ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:26)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาวเรื่องประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาต่ออายุการใช้บริการออนไลน์และพั
( ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:09:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
( ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:08:19)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ม.11
( ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:06:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง
( ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14:36:36)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกฯ
( ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:29)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้่างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาร
( ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 14:33:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเจ้าพื้นที่ก
( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:02:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม
( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:59)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 232064 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์