Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

:: พบข้อมูล 83 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถังระบบกร
( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:55:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลอกและเปลี่ยนผาปิ
( ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:54:53)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าพื้
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:53:38)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมถมกินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บ้านดอนแย
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:52:16)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถมดินลูกรั
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09:51:09)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาค
( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10:22:23)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถังระบบกร
( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:21:16)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลภา
( ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10:38:13)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็
( ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10:37:21)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ท้ายติด
( ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 09:16:09)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2561 เวลา 10:07:44)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอริ
( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2561 เวลา 16:53:00)
 
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอ
( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2561 เวลา 11:24:50)
 
ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยรต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไ
( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 09:30:38)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2561 เวลา 14:44:55)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการ
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:31:43)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการ
( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2560 เวลา 11:30:10)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการ
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา 11:26:33)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการ
( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:24:22)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการ
( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2560 เวลา 11:21:55)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 16:06:16)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (โครงการก่อสร้างถ
( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15:29:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (โครงการก่อสร้างโ
( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561 เวลา 15:28:44)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (โครงการก่อสร้างร
( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:53:27)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (โครงการก่อสร้างร
( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09:52:29)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง (โครงการจ้างเหมาป
( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:19:41)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
( ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:11:08)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การจัด
( ประกาศเมื่อ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10:46:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ
( ประกาศเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13:44:46)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร (พัดลม) อเนกประ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 18:04:56)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวห
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2560 เวลา 13:15:25)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อประปา
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2560 เวลา 13:14:23)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคร
( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2560 เวลา 13:13:19)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกทุ่งเหนือ
( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2560 เวลา 13:12:11)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้เสนอชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ปร
( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2560 เวลา 13:11:04)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที
( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2017 เวลา 16:45:18)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
( ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2017 เวลา 16:41:07)
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 13:16:48)
 
ประชาสัมพันธ์ รางงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ประกาศเมื่อ 5 เมษายน 2017 เวลา 13:14:57)
 
ประชาสัมพันธ์ แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 13:13:19)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การประมูลซื้อรถโดยสาร (พัดลม) อเนกประสงค์ ขนาดท
( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2017 เวลา 16:35:32)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาต่อเติมเมรุ บ้านท่าข้าม
( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:55:10)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 3,
( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2017 เวลา 09:47:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่
( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:56:27)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร
( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2016 เวลา 10:54:54)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2016 เวลา 10:45:40)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2016 เวลา 14:51:06)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าข้า
( ประกาศเมื่อ 07 มีนาคม 2016 เวลา 14:45:47)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเอีย
( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 16:03:52)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 16:00:53)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 227259 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

CopyRight © 2016 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์