Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 

ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10:27:26 เปิดอ่านทั้งหมด 125 ครั้ง

ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
( 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09:43:38)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้สรรหาและเลือกสรรข
( 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:54:51)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั
( 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:37:03)
 
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการของ
( 26 ตุลาคม 2563 เวลา 14:33:31)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:12:09)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 31 มีนาคม 2563 เวลา 10:27:26)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.04:00)
 
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
( 17 ตุลาคม 2562 เวลา 16:14:37)
 
งดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563
ตามที่รัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ดุลยพินิจในการจัดกิจกรรม งานประเพณีต่างๆตามความเหมาะสม เนื่องจากช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน ( 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11:08:10)
 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลได้ง่าย
เทศบาลตำบลหงาวขอประชาสัมพันธ์ชองทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลหงาวได้ง่ายๆ โดยวิธีการแสกนคิวอาร์โค้ดมี 2 ทางในการรับข้อมูลข่าวสาร 1. โค้ดเข้่าถึงเว็ปไซต์เทศบา ( 12 ตุลาคม 2563 เวลา 11:37:32)
 
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 241621 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2020 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์