Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลและสร้างหอถังเหล็กทรงกลมเก็บน้ำ หมู่ที่ 3,4 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้น้ำผิวดิน หมู่ที่ 18 และโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินน้ำ
 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายคลส.น้ำหงาว หมู่ที่ 4 และ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างฝายคลส.น้ำลาว หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559
 คำสั่งตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
 ผลปฏิบัิตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558
 ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างต่อเติมเมรุ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 และ โครงการต่อเติมเมรุ บ้านม่วง หมู่ที่ 15 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 3,4,9,11,14,15,16,17 และ 18 ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาต่อเติมเมรุ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ,จ้างเหมาต่อเติมเมรุ บ้านม่วง หมู่ที่ 15 ,จ้างเหมาซ่อมแซมเมรุ บ้านศาลาวาส หมู่ที่ 4 และจ้างเหมาซ่อมแซมเมรุ บ้านดอนแยง หมู
 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาเรียงหินยาแนวน้ำลาว (เขื่อนป้องกันตลิ่ง) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหงาว
 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถโดยสาร (พัดลม) อเนกประสงค์
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (พัดลม) อเนกประสงค์
 ประกาศราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (การจัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายการสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็
 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประเทศบาลเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นใช้งานในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 4
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำลาว บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 8
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 242710 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์