Untitled Document
"เทศบาลตำบลหงาว ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน" ..........   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าองค์พระเจ้าสองสี พระธาตุปลายนาตั้งตระหง่านสานชีวี สายนทีลำน้ำหงาวชาวเกษตรกรรม
Untitled Document
 เมนูหลักเว็บไซต์
หน้าแรก
ประวัติเทศบาลตำบลหงาว
ข้อมูลทั่วไปตำบลหงาว
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างเทศบาลตำบลหงาว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ประมวลภาพกิจกรรม / ผลงาน
คลังเอกสาร
เอกสารเทศบัญญัติ
เอกสารงานนโยบายและแผน
เอกสารรายงาน
เอกสารงานบุคลากร
เอกสารงานจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
จดหมายข่าว
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
รายงานประชุมผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง
ปี พ.ศ. 2558
ปี พ.ศ. 2559
ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
เกร็ดความรู้
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ
หนังสือราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายด่วนผู้บริหาร
ร่วมแสดงความคิดเห็น / กระดานสนทนา
ผลสำรวจความพอใจของประชาชน
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการออนไลน์

สำนักงานทะเบียนพาณิชย์
ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

Link อื่นๆ

ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
แหล่งท่องเที่ยว
ร้านอาหาร
โรงแรมที่พัก ต.หงาว
สินค้า OTOP

แผนที่ตำบลหงาว

 

เว็บลิงค์จังหวัดเชียงราย

อุณหภูมิเชียงราย
 
ระบบศูนย์ข้อมูล และรายงาน
 
 
       หน่ายงานราชการ
 
       แนวข้อสอบราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต. /ก.พ.
 
        ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
เอกสารเทศบัญญัติ
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
 รายงานประมาณรายจ่าย
 รายละเอียดรายรับ
 รายละเอียดประมาณการรายรับ
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2559
 รายละเอียดประมาณการรายรับ พ.ศ.2559
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย พ.ศ.2559
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน (พ.ศ.2559)
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (พ.ศ.2559)
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2559)
 รายงานประมาณการรายรับ (พ.ศ.2559)
 รายงานประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2559)
 เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.2560
 รายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดประมาณการรายรับ (พ.ศ.2560)
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย (พ.ศ.2560)
 ประกาศเทศบาลตำบลหงาว เรื่องเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายละเอียดคำแถลง
 รายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลตามด้าน
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลตามแผนงาน
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 รายงานประมาณการรายรับ
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายงานประมาณการรายจ่าย
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รายละเอียดคำแถลง
 รายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 บันทึกหลักการและเหตุผล
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลตามด้าน
 รายะเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลตามแผนงาน
 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
 รายงานประมาณการรายรับ
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
 รายงานประมาณการรายจ่าย
 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

 คำแถลงงบประมาณ ปี 2563
 ประมาณรายรับ ปี 2563
 ประมาณรายจ่าย ปี 2563
 ประกอบรายจ่าย แบ่งเป็นด้าน ปี 2563
 งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
 รายงานประมาณการรายรับ ปี 2563
 รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2563
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี 2563
 เทศบัญญัติ ปี 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
 Untitled Document

ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 243505 ครั้ง

เทศบาลตำบลหงาว 96 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 โทรศัพท์ 0-5369-6333 โทรสาร 0-5369-6334
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล

Last Update 2021 tambon-ngao.go.th. All Rights Reserved. Design by: เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์